PE-PO jednorázový gril

Velmi oblíbený výrobek PE-PO jednorázový gril od populárního výrobce SEVERO CHEMA můžete získat tady teď se slevou. Akční cena 117 Kč
Cena: 117 Kč

Jednorázový gril (PE-PO)
PE-PO jednorázový gril je jednoduchou, praktickou a levnou variantou pro občasné grilování – piknik, dovolená, turistika…Palivem grilu jsou kvalitní grilovací brikety. Brikety jsou již napuštěné podpalovačem – zapálení je tedy jednoduché a není potřeba mít podpalovač samostatně.

jednoduché a rychlé použití
kompaktní balení
doba grilování 90-120 minut
bez nutnosti použít podpalovač


Obsah dřevin:
Podpalovač má certifikaci FSC® – výroba a distribuce splňují požadavky na trvale udržitelné hospodaření v lesích resp. jde o značku odpovědného lesnictví.

Obsah dřevin: Carpinus betulus L; Carpinus orientalis; Fagus sylvatica L subsp. Orientalis, Quercus cerris; Quercus frainetto; Quercus pubescens; Quercus rober

Čisticí poleno má certifikaci FSC® – výroba a distribuce splňují požadavky na trvale udržitelné hospodaření v lesích resp. jde o značku odpovědného lesnictví.

UPOZORNĚNÍ:
Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

H304 Při použití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení, nebo popraskání kůže.

Další produkty z kategorie Podpalovače

Další produkty od výrobce SEVERO CHEMA


Top