CAMPINGAZ plynová kartuše CV 300 PLUS

Nejprodávanější produkt CAMPINGAZ plynová kartuše CV 300 PLUS od známého výrobce CAMPING GAZ snadno pořídíte nyní za výprodejovou cenu. Cena již od 239 Kč
Cena: 239 Kč

CAMPINGAZ plynová kartuše CV 300 PLUS
Plynová kartuše s bezpečnostním těsnícím ventilem a patentovaným systémem připojení Easy Clic® Plus. Obsahuje 240 g směsi propan/butan (80/20). Kartuši lze odpojit a znovu připojit, i když není prázdná.

systémem připojení Easy Clic® Plus („bajonet“)

UPOZORNĚNÍ:
Standardní věty o nebezpečnosti

H220 – Extrémně hořlavý plyn
H280 – Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřátí může explodovat

Doplňující informace

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení
P377: Hasení unikajícího plynu: Nehaste, pokud únik nelze bezpečně zastavit!
P381: V případě úniku odstraňte všechny zdroje možného zapálení
P410+P403: Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě

Další produkty z kategorie Kartuše a palivové láhve

Další produkty od výrobce CAMPING GAZ


Top